สร้างบ้านเองต้องทำอย่างไร (1)
Text size:
By กองบรรณาธิการภูเก็ตบูลเลทิน
Bookmark and Share


     การปลูกสร้างบ้านไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม จำเป็นต้องมีการออกแบบและเขียนแบบขึ้นมาก่อน เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพและขนาดของที่ดินที่เราจะสร้าง ทั้งนี้ต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยหลักหลายประการ นำมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และเพื่อเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับขนาดและความพอเหมาะพอดีของจำนวนคนที่จะอยู่อาศัยในบ้าน และการออกแบบที่ดีต้องวางแผนเผื่อการขยายตัวของครอบครัวในอนาคตด้วย เพราะบ้านที่ก่อสร้างดีๆแล้ว สามารถให้เราอยู่อาศัยได้ถึงชั่วลูกชั่วหลาน

      การออกแบบบ้านจำเป็นต้องใช้ผู้รู้และมีความชำนาญเฉพาะ คือสถาปนิก สถาปนิกจะให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ โดยจะแปลความต้องการของท่าน ให้ออกมาเป็นรูปแบบของแบบแปลนซึ่งอาจจะเป็นรูป 2 มิติ หรือ 3 มิติ แล้วแต่ว่าสถาปนิกผู้นั้นจะนำเสนอให้ท่านเห็นภาพได้แค่ไหน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าบริการวิชาชีพที่ตกลงกับท่าน ซึ่งท่านจะต้องตกลงค่าใช้จ่ายต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการ และค่าใช้จ่ายสามารถแยกแยะได้ตั้งแต่เริ่มทำแบบร่างจนลงตัว ทำแบบจริงเพื่อใช้ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อท่านใช้บริการแล้วไม่ถูกใจหรือสถาปนิกผู้นั้นออกแบบได้ไม่ถูกใจท่านก็สามารถยกเลิก และจ่ายค่าบริการวิชาชีพในส่วนที่ทำมาแล้วก็ได้ และหาสถาปนิกที่ออกแบบและสนองความต้องการให้ตรงใจท่านได้ก็ถือว่าไม่ผิดกติกา แต่ไม่แนะนำให้ท่านนำแบบบ้านที่หมู่บ้านจัดสรรก่อสร้างขายแล้วนำมาลอกแบบ เพราะบางหมู่บ้านได้จดลิขสิทธิ์รูปแบบบ้านไว้แล้ว ซึ่งอาจจะมีปัญหาในแง่ของกฎหมายได้ ทำไมต้องใช้สถาปนิกออกแบบบ้านให้ท่าน

จะขอสรุปให้เข้าใจเบื้องต้น ดังนี้
1. สถาปนิกจะเป็นผู้วางผังบ้านให้ท่านโดย พิจารณาถึงองค์ประกอบภายในและภายนอก ทิศทางแดดลม การเข้าถึงตัวบ้าน การวางตำแหน่ง ห้องต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2. สถาปนิก จะเป็นผู้ออกแบบบ้านของท่านให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้ เช่น การเว้น พื้นที่ว่างรอบอาคาร ระยะร่นของอาคาร ขนาดพื้นที่ใช้สอยและความสูงของอาคาร เป็นต้น
3. สถาปนิกจะออกแบบรูปร่างหน้าตาความสวยงามของบ้านให้ตรงใจท่าน
4. สถาปนิก จะเป็นผู้ประสานกับวิศวกรด้านต่างๆ ออกแบบร่วมกันให้บ้านที่ก่อสร้างสมบูรณ์แบบที่สุด เช่นวิศวกรโยธาจะออกแบบ โครงสร้าง วิศวกรงาน ระบบจะออกแบบระบบต่างๆ รวมถึงงานออกแบบตกแต่งสวน งานตกแต่งภายใน โดยท่านไม่ต้องมาเหนื่อยกับปัญหาจุกจิกที่ตามมา
5. สถาปนิกจะคอยแก้ปัญหาระหว่างการก่อสร้าง และเป็นเสมือนตัวแทนท่านในการดูแลความเรียบร้อยต่างๆจนบ้านก่อสร้างแล้วเสร็จ
6. สถาปนิกสามารถจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีฝีมือดีมาก่อสร้างให้ท่านได้ เพราะอาจจะมีผู้รับเหมาบางรายที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน

      จะเห็นได้ว่าสถาปนิกเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบบ้านให้แก่ท่านแล้ว ก็จะดูแล ตรวจสอบและคอยแก้ไขปัญหาต่างๆแทนท่าน จนงานก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านออกแบบบ้านแล้วเสร็จท่าน ก็ต้องนำแบบก่อสร้างไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ต้องตรวจสอบแบบ และเซ็นต์อนุญาตให้ก่อสร้างได้ เช่น สำนักงานเขต อบต. หรือ เทศบาล เป็นต้น ซึ่งน่าจะใช้เวลาตามขั้นตอนไม่น่าจะเกิน 45 วัน ตามระเบียบปฏิบัติราชการ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะใช้เวลานานกว่านั้น จากนั้นท่านก็สามารถไปดูฤกษ์ยามเพื่อลงมือก่อสร้างบ้านได้เลย

      สิ่งที่มีความจำเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำหรับผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง จะต้องเตรียมตัวและดำเนินการต่อก่อนบ้านแล้วเสร็จ คือ ต้องติดต่อขอใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และขอเลขที่บ้าน โดยท่านต้องนำสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าธรรมเนียม ไปยื่นตามหน่วยงานที่กล่าวมา เพื่อที่จะได้ดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมๆกับตัวบ้าน จากนั้นท่านก็ไป ดูฤกษ์ยามอีกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและอาจประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือบางท่านอาจจะถือฤกษ์สะดวก ในการเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็ได้ไม่ถือว่าผิดกติกา ฉบับต่อไปจะกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อที่จะได้ให้ท่านเตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆ.............

ที่มา : นิตยสารภูเก็ตบูลเลทิน Vol.7 No.82 March 2009
 เรื่องอื่น ๆ
AbalkGola
7 กุมภาพันธ์ 54 17:43
I'm newbie, hi
1
Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มิถุนายน 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : ปลายฟ้าที่ฮุนซา… ตักกสิลา… แล้ว "เก็บฉาก"
  • เรื่องจากปก : ‘การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง’.... นิยามความสำเร็จ ของ บุญ ยงสกุล
  • Business : BCISโรงเรียนนานาชาติโฉมใหม่ของภูเก็ต
  • Business : Casa Signature...บ้านหรูบนชัยภูมิแบบผู้นำที่เก่งและเฮง
  • ห้องรับแขก : กว่าจะมาเป็น นางฟ้ากู่เจิง "แอนนี่ - อธิษฐ์รดา จันทร์ชูวณิชกุล"

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink