าลเจ้า

ฮกเซียนตั๋ว ตำหนักเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เมื่อเร็ว ๆ นี้พื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดบันซ้านย่านป่าตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คนที่ไม่ได้ผ่านเส้นทางนั้นบ่อย ๆ อาจไม่เคยเห็น แต่ถ้าวันนี้แวะผ่านไปคุณจะพบว่าเวลานี้พื้นที่ว่างนั้นมีศาลเจ้าขนาดเล็กแห่งหนึ่งปรากฏเป็นที่เคารพบูชาของผู้ผ่านไปผ่านมา
ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย
เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด ตั้งอยู่กลางเมือง ในซอยภูธรติดกับศาลเจ้าปุดจ้อ ทุกๆ วันจะมีประชาชนที่เคารพศรัทธาเดินทางมาเพื่อกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก
ศาลเจ้าบางเหนียว
เป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนศรัทธาและให้ความเคาพบูชากันมากแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าบางเหนียว หรืออ๊ามบางเหนียวต้าวโบ้ก้องแห่งนี้ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2447
ศาลเจ้ากะทู้
นับว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมาก เพราะนับได้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตที่สืบต่อมากระทั่งปัจจุบัน ที่นี่ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้าน
ศาลเจ้าปุดจ้อ
ศาลเจ้าปุดจ้อ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างมาเกินกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าปุดจ้อแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม อันเป็นองค์สำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ผู้คนกราบไหว้บูชามากที่สุด
ศาลเจ้าแสงธรรม
หรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าชิงเจียกอง มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ บนถนนพังงา โดยตัวอาคารเป็นรูปแบบเก๋งจีนขนาดเล็ก กะทัดรัด ส่วนบนหลังคามีปูนปั้นรูปมังกรและตุ๊กตาจีนซึ่งเป็นที่นิยมในมณฑลฮกเกี้ยน
ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง หรือ อ๊ามจ้อซูก้ง
ซึ่งศาลเจ้าถูกสร้างแบบจีนฮกเกี๊ยน คนทั่วไปมักนิยมกราบไหว้ ขอพรเรื่องการงานค้าขายกำไรดี หากสำเร็จนิยมนำไข่มุกมาถวาย
ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง
เป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ปลายแหลมสะพานหิน จากประวัติที่จารึกไว้ในแผ่นหินหน้าศาลเจ้าระบุว่า พระนางกิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ ซึ่งเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า
นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มิถุนายน 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : ปลายฟ้าที่ฮุนซา… ตักกสิลา… แล้ว "เก็บฉาก"
  • เรื่องจากปก : ‘การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง’.... นิยามความสำเร็จ ของ บุญ ยงสกุล
  • Business : BCISโรงเรียนนานาชาติโฉมใหม่ของภูเก็ต
  • Business : Casa Signature...บ้านหรูบนชัยภูมิแบบผู้นำที่เก่งและเฮง
  • ห้องรับแขก : กว่าจะมาเป็น นางฟ้ากู่เจิง "แอนนี่ - อธิษฐ์รดา จันทร์ชูวณิชกุล"Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink