PERANAKAN

วันเดือนสาม หรือตรุษจีน "ชุนเจี๋ย" "春節" เทศกาลวสันต์
เทศกาลตรุษจีนมีชื่อทางการปัจจุบันเป็นภาษาจีนว่า “春節” “ชุนเจี๋ย” เทศกาลวสันต์ (Spring Festival) เป็นเทศกาลที่ยาวนานและยิ่งใหญ่คึกคักที่สุดเทศกาลนี้จะเริ่มตั้งแต่ 8 ค่ำเดือน 12 ยาวจนถึง 15 ค่ำเดือนอ้ายของปีถัดไปตามปฏิทินเกษตรจีน แต่ความคึกคักมากสุดจะอยู่ที่วันที่ 30 เดือน 12 (วันสิ้นปี) วัน 1 ค่ำเดือนอ้าย (ต้นปี)และวัน 15 ค่ำเดือนอ้าย เรียกว่า “ซ่างหยวน” (เพ็ญแรกต้นปี)
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบบาบ๋า
ปัจจุบันชาวภูเก็ตยังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบจีนบาบ๋าไว้โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้เหมาะสมกับยุคสมัย
นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มีนาคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : อ่านอย่างผู้นำ
  • เรื่องจากปก : นิติพงค์ แก้วมณี กับ ‘ไวตามินซี’ธุรกิจเรือนำเที่ยวทางทะเลยอดนิยม
  • Business : ภูเก็ตคอนเน็ค เชื่อมต่อภูเก็ตสู่ยุค 4.0
  • Business : Book a Bed Poshtel, complete for both relaxation and tourism
  • ห้องรับแขก : นพ. กิตติพันธ์ ตันติวิท กับบทบาทและเจตนารมณ์ทางการแพทย์Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink