จัดเครื่องเซ่นไหว้เทวดา บูชายกอ๋องซ่งเต่
Text size:
By พิมรินทร์
Bookmark and Share

ไหว้เทวดา ไหว้เทวดา ไหว้เทวดา
ไหว้เทวดา ไหว้เทวดา ไหว้เทวดา
ไหว้เทวดา ไหว้เทวดา ไหว้เทวดา


นอกจากวันตรุษจีนที่มีความสำคัญต่อชาวจีนแล้ว วันไหว้เทวดา ซึ่งเป็นวันที่สืบเนื่องต่อจากวันตรุษจีนเพียง 8 วัน (ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า เก้าโหง็ย-โช่ยเก้า ถี่ก้งแซ้ซ่ง ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นวันเกิดของพระอิศวร (ยกอ๋องซ่งเต่) เทพผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ที่ชาวจีนให้ความเคารพบูชาซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยในวันไหว้เทวดาของชาวจีนจะนิยมถือปฏิบัติกันในวันขึ้น 9 ค่ำ และสิ่งที่ขาดมิได้ในวันนั้น คือเครื่องเซ่นไหว้ที่นำมาประกอบในพิธีบูชาเทวดา (ยกอ๋องส่งเต่) ซึ่งมีหลายรายการด้วยกันดังรายละเอียดต่อไปนี้


ลำดับ รายการสิ่งของ ภาษาถิ่น ยกอ๋องส่งเต่(พระอิศวร) จำนวน
1 โต๊ะ (รองโต๊ะให้สูง) โตะ 1 ตัว
2 ผ้าคาดหน้าโต๊ะ โต๊ะอู๋ย 1 ผืน
3 ผ้าแดงปูโต๊ะ อ่างป่อ 1 ผืน
4 อ้อย ก้ามเจีย 2 ต้น
5 โก่จี้ (ระย้า) โก่จี้ 1 คู่
6 เก้าอี้ 4 ตัว (รองขาโต๊ะให้สูง) ก่าวอี้ 4 ตัว
7 น้ำชา เต๋ 1 กา
8 จอกชา เต๋อ้าว 3-12 จอก
9 ขนมรวม 5 สี เต่เหลียว 3 จาน
10 บิดเจี่ยน(บายศรีของจีน) บิดเจี่ยน 1 ชุด
11 น้ำตาลชุด 5 ตัว ง้อซิ่ว 1 ชุด
12 ขนมเต๋าสีแดง อ่างกู้ 1 จาน
13 ขนมฟู ฮ้วดโก้ย 1 จาน
14 ขนมแบบยาวสีแดง อ่างข้าน 1 จาน
15 ขนมข้างเหนียวกวน บี้โก้ 1 จาน
16 ขนมหัวล้านสีแดง อ่างอี๋ 1 จาน
17 ดอกไม้จีน(เข็มทอง) กิ่มเจี้ยม 1 จาน
18 เห็ดหอม เหี่ยวก้อ 1 จาน
19 เห็ดหูหนู บกนี้ 1 จาน
20 ฟองเต้าหู้ เต้กก๊ากี๊ 1 จาน
21 หมี่สั่ว หมี่สั่ว 1 จาน
22 วุ้นเส้น ตั่งหุ้น 1 จาน
23 สับปะรด อ่องหลาย 1 ลูก
24 กล้วยข้าว บี้เจ้ว 1 หวี
25 ส้ม ก้าม 1 จาน
26 องุ่น โป่โต๋ 1 จาน
27 แอปเปิล เป่งโก้ 1 จาน
28 กระถางธูป เหี่ยวหลอ 1 ลูก
29 ธูปใหญ่ - เล็ก ตั่วเหี๊ยว 3 ดอก
30 เทียนใหญ่ ตั่วเจก 2 เล่ม
31 เชิงเทียนใหญ่ เจ็กค้า 2 อัน
32 กระดาษทองขนาดใหญ่ ตั่วกิ้ม - จี้
33 กระดาษทองขนาดเล็ก กิ้มจั้ว - จี้
34 ประทัด ผ่าว - ซอง


ซึ่งนอกจากการตระเตรียมเครื่องเซ่นสำหรับไหว้ยกอ๋องซ่งเต่แล้ว ในการไหว้นั้นยังจะต้องเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ไว้อีกชุด แต่เป็นชุดเล็กสำหรับไหว้ถี่ก้ง(เทวดาทั่วไป), เทพเจ้าประจำบ้าน (จ้องซิ่นเบ๋ง), และเทพเจ้าแห่งเตาไฟ (เจ้าฮุ่นก้ง) ที่ได้จัดเตรียมไว้ดังรายละเอียดบางส่วนดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการสิ่งของ ภาษาจีน เทวดาทั่วไป(ถี่ก้ง) เทพเจ้าประจำบ้าน เทพเจ้าแห่งเตาไฟ จำนวน
1 น้ำชา เต๋ 3 1 จอก
2 ขนมรวม 5 สี เต่เหลียว 1 1 จาน
3 ขนมเข่ง ตี้โก้ย 1 1 จาน
4 ขนมเต๋าสีแดง อ่างกู้ 1 1 จาน
5 ขนมฟู ฮ้วดโก้ย 1 1 จาน
6 สับปะรด อ่องหลาย 1 1 ลูก
7 ส้ม ก้าม 1 1 จาน
8 กล้วยข้าว บี้เจ้ว 1 1 หวี
9 ธูปเล็ก เหี้ยว 3 3 3 ดอก
10 เทียนเล็ก เจก 2 2 2 เล่ม
11 กระดาษทอง กิ่มจั้ว - - - จี้


เมื่อจัดสิ่งของบูชาพร้อมแล้ว หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้จุดธูปเทียนไหว้บูชาเทพต่างๆ เพื่อเป็นการทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้และนำไปสืบทอดต่อไป จากนั้นจึงให้สมาชิกภายในครอบครัวทุกคนจุดธูปไหว้บูชาต่อไป ครั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร ก็จะให้ลูกหลานเผากระดาษทองให้กับเทพเจ้าทุกพระองค์ ก็เป็นอันเสร็จพิธีไหว้เทวดา

จากนั้นเหล่าแม่บ้านก็จะนำของไหว้บางส่วน เช่น ของคาว(ง้อเส้ง) อย่าง หมู ไก่ กุ้ง ปู หมี่เหลือง ไปผัดกินกันในครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคล ส่วนผลไม้และขนมต่างๆ ที่ได้ไหว้บูชาบนโต๊ะหรือตามสถานที่ทุกแห่ง บางคนก็ไหว้ต่ออีก 3 วัน จึงยกออกแบ่งให้ลูกๆ หลานๆ กินกันต่อไป

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนที่ได้รับการสืบทอดมานานนับหลายร้อยปีนั้น คือความเคารพบูชาต่อสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมไปถึงการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และที่สำคัญที่สุด คือการสานสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติและครอบครัว ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างยึดถือปฏิบัติและยังคงสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ประเพณีเหล่านี้ยังคงมีอยู่ตราบนานเท่านาน...หมายเหตุ : บทความนี้คัดลอกมาจากตอนหนึ่งในนิตยสารภูเก็ตบูลเลทินปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2550


 เรื่องอื่น ๆ
กบ
30 มกราคม 55 14:55
ควรมีรายละเอียดการไหว้ให้ด้วยนะครับ เช่น คำอธิฐานควรเป็นประมาณไหน การทำความเคารพที่ถูกต้อง ทำอย่างไร เพราะปัจจุบันคนรุ่นแรก ๆ เขาก็เริ่มล้มหายตายไปเหลือแต่รุ่นหลัง ๆ แล้วค่อย ๆ หดหายไปเรื่อย ๆ ครับ เป็นอีกความเห็นไว้พิจารณาครับ
2

supernova
30 มกราคม 55 22:27
แนะนำนิดนึง ตัวจีน อ่านว่า ยกฮ๋องส่งเต่ ครับ ไม่อ่านยกอ๋องส่งเต่
3
Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink