ศาลเจ้าปุดจ้อ
Text size:
By กองบรรณาธิการภูเก็ตบูลเลทิน
Bookmark and Share

ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต
ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต
ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม ปุดจ้อ, ภูเก็ต

    ศาลเจ้าปุดจ้อ หรือ อ๊ามปุดจ้อ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างมาเกินกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าปุดจ้อแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ องค์กวนอิมปุดจ้อ อันเป็นองค์สำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ผู้คนกราบไหว้บูชามากที่สุด

      แต่เดิมที่ดินบริเวณที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าทุกวันนี้ เป็นคลองขนาดใหญ่เรือใหญ่สามารถแล่นเข้ามาได้ และแต่เดิมบริเวณนั้นได้มีท่าเรือและมีศาลเจ้าตั้งอยู่แล้ว โดยชาวบ้านทั่วไปในสมัยนั้นเรียกกันว่าศาลเจ้าเต้กุ้น หรือ กวนอู เมื่อมีพ่อค้านั่งเรือใบสามหลักมาจากปีนัง เข้ามาทำการค้ายังเมืองภูเก็ต ได้นำรูปแกะสลักไม้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อติดตัวมาด้วย ครั้นมาเห็นสถานที่บริเวณนั้น คิดว่ามีความเหมาะสมจึงได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อขึ้นไปไว้ที่ศาลเจ้าเต้กู้น ต่อมามีชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามากราบไหว้สักการะบูชามากมาย จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากศาลเจ้าเต้กู้น มาเป็นศาลเจ้าปุดจ้อจนถึงทุกวันนี้

      ศาลเจ้าปุดจ้อแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนบนเกาะภูเก็ตไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการมากราบไหว้ขอพรให้กับชีวิต เช่นในวันแต่งงาน วันมงคลต่างๆ การนำลูกอายุ 1 เดือนมาขอพรจากปุดจ้อให้เด็กเติบโตเป็นเด็กฉลาด เลี้ยงง่าย แข็งแรง คู่แต่งงานที่ไม่มีลูกก็จะมากราบไหว้เพื่อขอลูกกับท่าน นอกจากนี้ในศาลเจ้าปุดจ้อยังมีเซียมซีถามเรื่อง ทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องยาสมุนไพรและการรักษาโรคต่างๆ ประการหลังนี้นับว่าเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปมากเป็นพิเศษ เพราะมีการเล่ากันปากต่อปากถึงผลแห่งการรักษาโรคด้วยการถามจากใบเซียมซี แล้วหายจากโรคนั้นมานักต่อนักแล้ว และสุดท้าย แม้แต่เมื่อถึงเวลาที่คนในครอบครัวเสียชีวิต เมื่อเสร็จประเพณีพิธีศพเรียบร้อยแล้ว บรรดาญาติพี่น้องก็พากันมากราบไหว้ขอพรจากองค์ปุดจ้อให้เรื่องร้ายๆ ทั้งหมดจบสิ้นลง

      ปัจจุบันนี้ผู้ที่เดินทางไปกราบไหว้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม จะนิยมเดินผ่านประตูไปยังศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยซึ่งอยู่ติดกัน


ที่ตั้ง: ซ.ภูธร ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
การเดินทาง:

หากมาทางถนนรัษฎา ถึงวงเวียนสุริยะเดช (วงเวียนน้ำพุ) ขับตรงมาทางถนนระนอง ผ่านตลาดสดเทศบาลนคร ตรงไปก่อนถึงแยกเลี้ยวซ้ายเข้าซ.ภูธร หรือหากมาจากสี่แยกไทนาน (เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต) ขับตรงมาทางถนนวิชิตสงคราม ผ่านสี่แยกไฟแดงตรงไปทางถนนระนอง เลี้ยวขวาเข้าซอยภูธร (อยู่ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย)
กิจกรรม: สถานที่สักการะ

ศาลเจ้าปุดจ้อ
ศาลเจ้าปุดจ้อ
แผนที่ ศาลเจ้าปุดจ้อ เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มิถุนายน 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : ปลายฟ้าที่ฮุนซา… ตักกสิลา… แล้ว "เก็บฉาก"
  • เรื่องจากปก : ‘การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง’.... นิยามความสำเร็จ ของ บุญ ยงสกุล
  • Business : BCISโรงเรียนนานาชาติโฉมใหม่ของภูเก็ต
  • Business : Casa Signature...บ้านหรูบนชัยภูมิแบบผู้นำที่เก่งและเฮง
  • ห้องรับแขก : กว่าจะมาเป็น นางฟ้ากู่เจิง "แอนนี่ - อธิษฐ์รดา จันทร์ชูวณิชกุล"

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink