รากฟันเทียมคืออะไร
Text size:
By โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
Bookmark and Share


ฟัน, รากฟัน     การทำทันตกรรมรากเทียมเป็นวิวัฒนาการทางทันตกรรม เพื่อทำหน้าที่ทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป อันเนื่องมาจากผลของโรคเหงือก ฟันผุหรือจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น รากเทียมผลิตขึ้นจากไทเทเนียม ซึ่งจะค่อยๆ ยึดติดแน่นในกระดูกภายใน 3-6 เดือน หลังทำการผ่าตัด จากนั้นรากเทียมจะทำหน้าที่รองรับการใส่ฟันปลอม การทำสะพานฟันและการครอบฟัน แพทย์จะทำการผ่าตัดทำทันตกรรมรากเทียมให้แก่คนไข้ โดยให้มีสภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด และไม่มีผลข้างเคียงต่อฟันส่วนที่เหลืออยู่และเนื้อเยื่อภายในช่องปาก

คุณเหมาะสมต่อการทำทันตกรรมรากเทียมหรือไม่
     คนไข้ที่จะเข้ารับการทำทันตกรรมรากเทียม จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสุขภาพภายในช่องปากที่ดี กล่าวคือ มีปริมาณกระดูกในบริเวณขากรรไกรที่เพียงพอเพื่อรองรับรากเทียม และที่สำคัญคือต้องมีเหงือกที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรค

     อย่างไรก็ตามการทำทันตกรรมรากเทียมคนไข้ควรพบแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษาและตรวจหาความเป็นไปได้ในการฝังรากฟันเทียม คนไข้จะถูกประเมินจากทันตแพทย์ถึงขนาดและรูปร่างของขากรรไกร คุณภาพและปริมาณความหนาแน่นของกระดูก รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการครอบฟันอีกด้วย การทำทันตกรรมรากเทียมมีหลายวิธ ีซึ่งอาศัยระยะเวลาในการรักษาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษา จำนวนฟันที่ต้องการทำการทดแทนและสุขภาพของคนไข้ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ผลข้างเคียง
     ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับประเภทของการทำรากเทียมและสุขภาพของคนไข้ คนไข้อาจมีอาการชาต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันหรือเป็นสัปดาห์เนื่องมาจากผลของยาชา มีอาการบวมบริเวณที่ทำการฝังรากเทียม โดยมักเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นชั่วคราว หลังจากนั้นอาการดังกล่าวจะหายเป็นปกติ

     ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เปิดให้บริการการทำทันตกรรมรากเทียม ดังนี้
       • การทำรากเทียมรองรับการครอบฟัน
       • การทำรากเทียมรองรับสะพานฟัน
       • การทำรากเทียมยึดฟันปลอมแบบถอดได้
       • การทำรากเทียมรองรับฟันปลอมแบบถอดได้
       • การทำรากเทียมรองรับฟันปลอมแบบติดแน่น
       • การทำรากเทียมใช้งานได้ทันทีหลังจากฝังลงในกระดูก


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink