อีคิว (EQ)
Text size:
By โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
Bookmark and Share


เด็ก children      อีคิว (EQ) มาจากคำเต็มว่า Emotional Quotient เมื่อแปลเป็นไทยมีชื่อเรียก หลายแบบ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ เชาวน์อารมณ์หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ อีคิว อาจไม่ ใช่เรื่องใหม่นัก แต่เพิ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เหคุผลที่สำคัญ อาจเป็นเพราะว่า ไอคิว (IQ) หรือระดับสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบคำถามใน เรื่องการทำให้บุคคลประสบความสำเร็จหรือมีความสุขในชีวิตได้


แนวทางการพัฒนาอารมณ์

1.เข้าใจฟื้นฟูอารมณ์ของลูก และปรับการเลี้ยงดูให้เหมาะสม
      คำถามที่ว่า ทำไมเลี้ยงลูกทุกคนวิธีเดียวกันหมดถึงมีนิสัยแตกต่างกันมากมาย คำตอบ หนึ่งที่พอจะตอบคำถามนี้ได้ คือ เรื่องของการฟื้นฟูอารมณ์ เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์ที่ แตกต่างกัน โดยหลักใหญ่ แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ เด็กเลี้ยงง่าย เด็กเลี้ยงยาก และเด็ก ปรับตัวได้ยาก

     เมื่อเข้าใจว่าลูกของเรามีพื้นอารมณ์แบบใด ก็พยายามปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับ พื้นอารมณ์ของเด็ก แต่ไม่ถึงกับต้องตามใจเด็กทุกอย่าง สิ่งแรกที่ต้องปรับ คือ ความคาดหวัง ของพ่อแม่เอง ถ้าจะไม่ให้พ่อแม่คาดหวังในตัวลูกก็เป็นไปได้ยาก แต่ความคาดหวังจะต้อง เหมาะสมกับเด็ก เหมาะเจาะพอดีกับพื้นอารมณ์ พื้นอารมณ์ของเด็กไม่ใช่ปัญหา แต่ความ คาดหวังของพ่อแม่ที่ไม่เหมาะสม การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมกับพื้นอารมณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด ปัญหามากกว่า การยอมรับในตัวเด็ก เข้าใจและเลี้ยงให้เข้าใจตนเอง ปรับตนเอง ปรับตัวให้ เหมาะสม คือสิ่งที่ทำให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง


2.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาอารมณ์ของลูก
     การพัฒนาอารมณ์ให้มีวุฒิได้นั้น สิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญอย่างสูง ควรสร้างให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากเป็นความ ต้องการขั้นพื้นฐานของจิตใจ ถ้าเด็กอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตลอดเวลา ก็จะมีแต่ความกลัว ความวิตกกังวล ให้การเลี้ยงดูฟูมฟักอย่างพอเหมาะ ไม่ตาม ใจมากเกินไป ในขณะเดียวกัน ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขกับเด็กตลอดเวลา ใช้ความรักเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้แบบอย่างที่ดี อย่ากลัวว่าลูกจะไม่ทำตาม ที่เราสั่ง แต่จงกลัวว่าลูกจะเลียนแบบสิ่งที่ไม่ดีไปจากเรามากกว่า เด็กมักเรียนรู้จากการสังเกตสิ่งเป็นรูปธรรมชัดเจน

เด็ก children      ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ รู้จักการดูแลตนเอง พี่เลี้ยงอาจจะช่วยเหลือได้บ้าง แต่อย่างช่วย จนเหมือนเด็กเป็นอัมพาต ไม่ต้องทำอะไร ให้เด็กได้รู้จักการแบ่งปันเพื่อนฝูง แทนที่จะเป็นฝ่ายรับอยู่ ตลอดเวลา ให้เด็กมีโอกาสเผชิญกับความยากลำบากบ้างจะได้เข้มแข็ง


3. ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาอารมณ์

     ทักษะทางความคิด ได้แก่ มีความนับถือตนเอง มีความเข้าใจตนเอง มองโลกแง่ดี ส่วนทักษะด้าน ความรู้สึก ได้แก่ การแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม การจัดการความเครียด

     ทักษะด้านการกระทำ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้ง กามีวินัยในตนเอง มีความ อดทน สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้

     ทักษะต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้เกิดได้โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย มี เทคนิควิธีที่เหมาะสม ทำอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนที่มีอีคิวสูงได้
 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink