ภููเก็ตเตรียมจัดงาน "เฉลิมพระเกียรติในหลวง"
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา
ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา
ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา
ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา ภูเก็ตเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงเจริญ 83 พระชนมพรรษา

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม

     สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2553 และการเตรียมการจัดงานสโมสรสันติบาต ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553

     นายตรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2553 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยรัฐบาลและภาคเอกชนได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5ธันวาคม 2553 นั้น และเพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตลอดจนข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีแผ่นดินไทย เป็นการหล่อหลอมความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ที่พำนักอาศัย และประกอบธุรกิจได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์พลังความรักสามัคคี โดยอาศัยในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2553

     สำหรับการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2553 ในภาคเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร ที่ สวนสาธารณะ 72 พรรษา ถนนดีบุก เวลา 07.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เวลา 09.00 น. และในภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่ เวทีกลางสะพานหิน เวลา 17.30 น. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น และการจัดฉายภาพยนตร์พระราชทาน “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย” นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้จัดงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติ ที่ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น. โดยมีการแสดงเทิดพระเกียรติ ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย” พิธีตั้งแถวบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เวลา 19.00 น. และถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณสร้างพลังสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ เวลา 19.09 น. โดยการแต่งกายนั้น ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ประชาชน ชุดพระราชทาน ชุดผ้าไทย ชุดพื้นเมือง ที่มีความสุภาพเรียบร้อย

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink